Definition: “Lige adgang”

14 04 2010

Gammelt fjernsynSå er tiden kommet til artikel 2 i FN’s handicapkonvention. Denne artikel handler om definitioner, og at det lige skulle være emnet i dag er ret passende. Det er nemlig i dag at Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre har offentliggjort deres Fælles medieudspil: Frihed fællesskab kvalitet. Og her synes jeg desværre der mangler lidt definition.

Jeg har været med i en lille arbejdsgruppe med bl.a. Jørgen Poulsen, for at få lavet Det Radikale Venstres medieudspil – og meget er heldigvis kommet med i dette fælles udspil 🙂 Men desværre er der ikke meget fokus på tilgængelighed (ikke som vi oprindelig havde lagt op til). Jeg prøvede at søge på ordet i det 17 sider lange dokument og kun 5 gange poppede dette ord op – heraf kun én gang i den forståelse, som der bruges i FN’s handicapkonvention!

”Partiernes mediepolitiske oplæg for elektroniske medier bygger på følgende principper:
(…)
Tilgængelighed: Der skal være lige adgang for alle mediebrugere til medieudbuddet. Medierne kan og skal være en drivende faktor i at bygge bro over såvel sociale som kulturelle skel.” (side 3)

Jeg håber at der med udtrykket ”lige adgang” lægges op til at

  • Kommunikation opfattes lige så varierende som i nedenstående definition
  • Sprog tænkes bredere end blot talesprog (f.eks. også tegnsprog)
  • Medierne tilpasses rimeligt, så ingen diskrimineres og personer med handicap kan nyde eller udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre
  • Altid bruge universelt design

 

Artikel 2: Definitioner

I denne konvention: 

       omfatter ”kommunikation” sprog, tekstvisning, punktskrift, taktil kommunikation, storskrift, tilgængelige multimedier samt skrift, lyd, klarsprog, oplæsning og forstørrende og alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater, herunder tilgængelig informations- og kommunikationsteknologi, 

       omfatter ”sprog” talesprog og tegnsprog samt andre former for nonverbalt sprog, 

       betyder ”diskrimination på grund af handicap” enhver sondring, udelukkelse eller begrænsning på grund af et handicap, hvis formål eller virkning er at svække eller ophæve den ligelige anerkendelse, nydelse eller udøvelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på det politiske, økonomiske, sociale, kulturelle, civile eller et hvilket som helst andet område. Dette omfatter alle former for diskrimination, herunder nægtelse af rimelig tilpasning, 

       betyder ”rimelig tilpasning” nødvendige og passende ændringer og justeringer, som ikke indebærer en uforholdsmæssig stor eller unødvendig byrde, når dette er nødvendigt i et konkret tilfælde for at sikre, at personer med handicap kan nyde eller udøve alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre. 

       betyder ”universelt design” udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor.

Reklamer
Ni teser og lidt retorik = Ros

30 03 2008

Dette indlæg er fyldt med ros.

Først til Mette Frederiksen for at levere de 9 teser:

1: Det enkelte menneskes frihed står over alt andet.
– udsatte børns behov skal vægtes højere end kulturelle normer
– den vigtigste frihedskamp er at bekæmpe negativ social arv

2: Pligter er vigtigere end rettigheder
– Flere skal yde mere, pligt kommer før ret.
– Enhver skal arbejde og forsøge sig selv, og ingen må forvente mere fra fællesskab end der er nødvendigt

3: Hvis vi afskaffer fattigdom, bliver hele samfundet rigere.
– Beskyttelsen af samfundets mest udsatte grupper skal stå over almindelig lovgivning

4: Velfærden skal hellere være fælles end privat
– Private tilbud må ikke favoriseres over offentlige tilbud

5: Der skal tjenes flere penge i Danmark
– Mere velfærd koster penge

6: Velfærdsstaten er ikke et mål i sig selv
– Hvad ikke kan stå, må falde
– Skatten på arbejde skal sænkes
– Boligreform skal gøre op med ghettoer
– Pensionsreform skal omfordele midler til gavn for de dårligst stillede pensionister

7: Et rent miljø er vigtigere end mere forbrug
– Fuldstændig økologisk landbrug

8: Danskerne skal først og fremmest være borgere – ikke kun forbrugere
– Et demokratisk samfund er også besværligt at bo i

9: Verden har behov for mere politik – ikke mindre
– Mere demokrati og et styrket af FN

 

Og dernæst til Margrethe Vestager for at få sat fokus på VORES politik. Jeg har været en smule kritisk overfor retoriken i forhold til SF – jeg synes den var for meget pegen fingre og for lidt fremføren af vores egen politik.

Nu har hun sendt følgende pressemeddelelse ud – og se lige alle de gange, der står VI og RADIKALE VENSTRE – dejligt 🙂

“Herligt med en prioriteringsdebat til fordel for mere socialt ansvar,” siger Radikale Venstres gruppeformand Margrethe Vestager i forbindelse med Socialdemokraternes socialordfører Mette Frederiksens ni teser. “Mette Frederiksens udspil er interessant. At pligter er vigtigere end rettigheder viser, at Socialdemokraterne vil være med til at prioritere og dermed sætte indsatsen for de udsatte i vores samfund øverst på dagsordenen. Netop social ansvarlighed og en indsats for de svageste i vores samfund er mærkesager for Radikale Venstre, derfor arbejder vi også på en Social 2015-plan, der skal prioritere indsatsen for de udsatte børn, dem på kanten af arbejdsmarkedet og de udviklingshæmmede, før vi deler flere velfærdsudgaver ud til dem, der har rigeligt i forvejen,” siger Margrethe Vestager.Også Mette Frederiksens forslag om et endnu mere økologisk landbrug og en tilkendegivelse af behovet for en omlægning af den høje danske skat hilser Margrethe Vestager velkommen:
Radikale Venstre lancerede sidste år en helt ny grøn skattemodel, hvor vi vil lette skatten på arbejde og istedet beskatte forurening, fordi det er nødvendigt, hvis vi vil sikre den arbejdskraft, der skal til for at garantere vores velfærd fremover og samtidig fremtidssikre vores miljø,” udtaler Margrethe Vestager og fortsætter:
Vi vil også gerne tilgodese de fattigste pensionister. Vi har adskillige gange stillet forslag om at afskaffe aldersbetingede ydelser, som mimrekort og lignende, og i stedet give de dårligst stillede pensionister et særskilt tillæg. Det er social ansvarlighed, og måske kan vi nu få Socialdemokraterne med på den idé.”

Yderligere information: Margrethe Vestager, via 3337 4782

Det er også særdeles dejligt at kunne læse at vi nu begynder at kunne samle os lidt her i oppositionen.

Så alt i alt – dejlig søndag 🙂