En lille undersøgelse

22 11 2009

I forbindelse med vores roadpricing-udspil vil jeg gerne forsøge at stille nogle eksempler op på hvilke konskevenser vores forslag har – f.eks. på familiens økonomi.

Derfor håber jeg at I vil hjælpe mig med at svare på 7 hurtige spørgsmål:

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=qoXeMS0koZVuYjrUyVoevA_3d_3d

Send meget gerne linket videre – så jeg får så mange og så varierede svar som muligt.

Og jeg er klar over at dette ikke er videnskabeligt, bredt dækkende eller noget, men det er bare for at kunne opstille nogle konkrete konskevens-eksempler.

Reklamer
Dagens super fede nyhed

12 11 2009

Jeg har lige fået en e-mail fra Morten Østergaard, hvor han skriver at folketingsgruppen har vedtaget to ændringsforslag til Regeringens finanslov.

Det ene går ud på at reducere taksterne til privathospitalerne med et beløb svaende til 200 mio. kroner.

Og den anden går ud på at prioritere 100 mio. kroner yderligere til regional bustrafik – det giver 20 mio. ekstra til Region Sjælland.

Især pengene til den regionale bustrafik gør at vi vil få bedre mulighed for at kigge på f.eks. rute 28 og 800 igen.

Jeg vil i hvert tilfælde arbejde på at vi kigger med nye øjne på den regionale busplan, hvor jeg også synes der mangler noget (tele)natbus.

Det var altså en e-mail der lunede 🙂

Jeg tror på regionerne, men…

4 11 2009

I dag kan man flere steder læse at mere end hver fjerde er imod regionerne!

Kan det virkelig trækkes så sort/hvidt op at man enten er for eller imod? Specielt når begrundelsen for at være “imod” som regel er, at man ikke ved nok om regionerne, de er fjerne.. Jamen, hvordan har vi det så med NATO – skal det også bare nedlægges? Nej – vel! Lad os i stedet gå lidt mere konstruktivt til værks 🙂

Regionerne fungerer ikke optimalt i dag; de har ikke lov at udskrive skatter og meget af det politiske ansvar er lagt ud i kommunerne eller bliver overtrumfet af Regeringens ekspertudvalg. Det er nemt på den baggrund at sige at vi skal nedlægge regionerne, men bare ikke godt nok. Jeg er overbevist om at regionerne har værdi, vi skal bare have givet værdien retur. Jeg vil kæmpe for at regionerne igen kan få lov at udskrive skatter, for at regionens budget ikke skal være så låst i tre søjler, for at regionerne igen kan få selvstyre. Regionerne har et værd og det skal vi styrke.

Kort over de fem regioner

Regionerne skal rumme specialer og samtidig sikre nærheden til borgerne. De fem regioner har meget forskellige betingelser, både hvad angår geografi, infrastruktur, uddannelsesniveau, mulighed for at tiltrække arbejdskraft osv. Elementer der skal medtænkes når man træffer beslutninger omkring infrastruktur, regional udvikling, uddannelsesstedernes placeringer, sygehusenes placeringer og deres opgaveindhold osv..

Men det er ikke nok at vi politikere mener at regionerne har et værd. Vi skal gøre regionerne vedkommende. Vi skal oplyse om det arbejde der gøres og de beslutninger der træffes. Min vigtigste opgave som forhåbentlig valgt regionsrådsmedlem må være at få placeret Region Sjælland i vores alle sammens bevidsthed.

Flyt bilister til busserne i Region Sjælland

15 04 2009

abc-bus1

 

Region Sjælland er landets største pendlerregion. Hver dag pendler hver femte borger i Regionen mere end 30 km for at komme på arbejde. Det er dobbelt så mange som i resten af landet. Langt den største del af denne pendlertrafik foregår i bil. Det skaber køer, forurening og øger trafikrisikoen.

Nu viser et forsøg i Ålborg og København, at pendlere kan flyttes fra bilerne over i busser ved at højne serviceniveauet i busserne. Det er rigtig godt nyt. Det viser sig at indsættelsen af flere busser og gratis internetadgang har givet en fremgang på 20% buspassagerer. 10% af disse lader bilen stå til fordel for bussen. Den erfaring skal vi overføre til Region Sjælland. Vi skal sammen med kommunerne gøre brug af de såkaldte incitamentkontrakter, som giver busselskaberne økonomisk belønning for at skaffe flere passagerer. Det vil gøre regionen grønnere og mindske belastningen af vejene.

To radikale skal storroses – og så skal vi have en udvidelse af Skovvejen

13 01 2009

Rute 23 - skovvejens udvidelse - NU

Jeppe Hedegaard Sørensen og Klaus Vig Ødegaard har knoklet med at få fokus på rute 23. Og det er virkelig lykkedes. Og de har fået rigtig mange rigtig kompetente, indflydelsesrige og fantastiske folk med.

Men der er plads til flere – derfor vil jeg her anbefale Facebook-gruppen:

http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=19888769297&ref=ts

Samt anmode om at man kigger forbi http://rute23.skrivunder.dk og aflevere en underskrift.

At vide alt om alt…

10 05 2008

Det gør jeg bestemt ikke. Men jeg har mange holdninger og jeg kan godt lide at udfordre mine holdninger. Det er ikke alle der er lige gennemtænkt – det indrømmer jeg – meget handler om følelser og fornemelser. Vi har jo alle vores stærke og svage sider.

Jeg har gennem et stykke tid arbejdet på at lave et stykke papir med Halvtreds Holdninger! Det har jeg nu fået lavet. Og hvorfor så det? Der er faktisk flere grunde. Det handler om at jeg selvfølgelig gerne vil vise jer læsere hvad jeg står for, men i lige så høj grad handler det om at blive skarpere. Hvis jeg her på siden offentliggør en liste med Halvtreds Holdninger, vil der forhåbentlig komme en masse kritiske spørgsmål til mine holdninger og en masse gode argumenter mod mine holdninger. Og mange af tingene havde jeg måske ikke selv overvejet og nogle af tingene kan måske få mig til at skifte holdning. Det vil i hvert tilfælde blive spændende at blive udfordret på mine holdninger.

Ud over at præsentere mine holdninger i punktform, som jeg gør nu, så er tanken at jeg stille og roligt skal have lavet små uddybende indlæg om hvert emne med mine argumenter – så på sigt skulle alle 50 holdninger gerne have et link. Men i dag (og et godt stykke frem) vil der ikke være link. Det er et stort, sjovt og spændende arbejde, men det tager også lidt tid. Jeg håber, at alle I medlæsere måske vil være med med argumenter for og imod.

Jeg ved at nogle af holdningerne er negativt formuleret og egentlig ville jeg foretrække at de alle var positivt formuleret, men indtil jeg finder den bedre positive formulering får de lov at fremstå som nu.

Jeg har lagt holdningerne både herunder og som en særskilt side her på bloggen – så det altid er nemt at finde dem.

Nå ja, og lige på falderebet: Nu er der Halvtreds Holdninger, men det kan altså godt være at der bliver pillet af og sat på – så måske er der ikke altid 50 🙂

Halvtreds Holdninger

 • Vi skal have et gennemskueligt skattesystem
 • Forebyggelse frem for helbredelse
 • Ingen kønskvoter i bestyrelserne, tak
 • Øget selvstyre til kommunerne
 • Anerkendelse af dansk tegnsprog
 • Frie universiteter
 • Fjern 300-timersreglen
 • DK skal ratificerer FN’s handicapkonvention
 • Ja tak til en central barselsfond
 • Differentieret moms er godt
 • Fri og lige adgang til den primære sundhedssektor
 • Flere cykelstier
 • Udviste asylansøgere, der ikke kan rejse hjem, skal have lov at arbejde
 • Indførelse af progressive grønne skatter
 • Straf med resocialisering for øje
 • Kun i krig på gyldigt FN-mandat
 • Fælles internationale standarder på IT-området
 • Fri oplysning – ingen brugerbetaling på biblioteker
 • Medieskat i stedet for licens
 • En SU man kan leve og læse for
 • Fortsat religionsfrihed
 • Mere vedvarende energi
 • Intet sexkøbsforbud
 • Ja til tørklæder i det offentlige rum
 • Mere tillid til sagsbehandlere
 • Mindre bureaukrati i den offentlige sektor
 • Øget U-landsbistand
 • Fjern fradraget fra de private sundhedsforsikringer
 • Rygestop – med omtanke!
 • Gør børnechecken indkomstafhængig
 • Lodspligt i farlige farvande
 • Menneskerettigheder går forud for national lovgivning og kulturelle traditioner
 • Mere økologi
 • Bedre seksual- og sundhedsoplysning i skolerne
 • Smileyordning hos piercerer og tatovører
 • Grundloven skal revideres
 • Tegnsprogstolkning af offentlige hjemmesider
 • Alle danskere skal kunne bo i Danmark med sin ægtefælle og sine børn
 • Kun A-hold i sundhedssektoren
 • Øget grundforskning
 • Fjern den øremærkede barsel
 • Afskaf kontanthjælpsloftet
 • Pauseknap ved mistanke om alvorlige bivirkninger i godkendte lægemidler
 • Tillidsreform – ja tak
 • Ligestilling er lig lige muligheder, ikke lig lige repræsentation
 • Afskaf lukkeloven
 • Færre farvestoffer i madvarer
 • Vi skal automatisk registreres som organdonorer, men med let adgang til at framelde sig
 • Adskillelse af kirke og stat
 • Genindførelse af gruppeeksamen

 

Radikale resultater

27 03 2008

Inde på radikale.net har jeg en “gruppe” hvor jeg plejer at lægge indlæg, hvis jeg falder over et §20-spørgsmål eller andet vores MF’ere har taget initiativ til.

Nu så jeg så på radikale.dk at der var lavet en overskuelig oversigt over hvilke aftaler vi har været med i i februar og marts – og hvad vores fingeraftryk er, samt hvorfor vi har valgt at stå uden for andre.

Det er dejligt at kunne se så konkret hvad vores MF’ere gør – og hvorfor.

Kort kan nævnes at vi har fingeraftryk følgende steder:

 • Aftale om en jobplan
 • Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet 
 • Aftale om opfølgning på globaliseringspuljen 
 • Aftale om den danske energipolitik 2008-2011
 • EU-aftale
 • Aftale om trafik i 2008
 • Aftale om anvendelse af overskydende midler fra regeringens miljømilliard 
 • Sats-pulje

Vi har valg at stå uden for:

 • Finanslovsaftalen for 2008 
 • Aftale om kvalitetsreform 
 • Aftale om kriminalforsorgen

I kan se mere konkret om hvad og hvorfor her.