Generelle principper

21 04 2010

GlødepæreSå er tiden kommet til de generelle principper for konventionen. Første gang jeg læste dem, tænkte jeg at det var klart og tydeligt for enhver hvad der mentes, men så sent som i lørdags oplevede jeg igen forskellige tolkninger af hvad eksempelvis ligestilling er.

Og jeg er da også efterfølgende blevet en smule forvirret over hvorfor der står ”Ligestilling mellem mænd og kvinder” – og ikke bare ”Ligestilling”, hvorfor skal den begrænses til det kønslige? Punktet ”Lige muligheder” er ikke begrænset og det synes jeg er langt mere hensigtsmæssigt.

Et eksempel på, at jeg mener det er forkert at begrænse, er lønområdet. Når vi snakker ligestilling mellem mænd og kvinder snakkes der også meget om lige løn for lige arbejde… Skal handicappede ikke have samme løn som andre, hvis de laver det samme arbejde?

Artikel 3 – Generelle principper

Konventionens principper er:

a) Respekt for menneskets naturlige værdighed, personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og uafhængighed af andre personer

b) Ikke-diskrimination

c) Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet

d) Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden

e) Lige muligheder

f) Tilgængelighed

g) Ligestilling mellem mænd og kvinder

h) Respekt for de udviklingsmuligheder, som børn med handicap har, samt respekt for deres ret til at bevare deres identitet.

Reklamer
Hvilke undersøgelser, Pernille?

21 02 2010

Har lige set debat om sexarbejdere på DR2 fra d. 18. februar og det har afledt følgende spørgsmål til Pernille Rosenkrantz-Theil (via hendes facebook-fanside):

”Kære Pernille, jeg har lige set debatten fra DR2 d. 18. om sexkøb og du henviser flere gange til nogle undersøgelser af danske forhold – bl.a. 10 minutter inde i programmet henviser du til en undersøgelse, der viser at omkring 80 % af de der arbejder med prostitution har været udsat for voldtægt (SFI) – og senere henviser du til at pro-centret har lavet en undersøgelse der viser at 3/4-dele af dem der arbejder med prostitution har været udsat for vold.
Jeg håber du vil specificere de konkrete kilder, meget gerne med henvisning til sidetal.
Ser frem til svaret
Mange hilsner
Linda”

Spændende om jeg får svar.

Og så er det så rart at høre Claus Lautrup slå fast at et sexkøbsforbud IKKE er for kvinderne i prostitutions skyld.

Jeg har sagt det før og siger det gerne igen – et sexkøbsforbud gør det bare svære at hjælpe dem der har brug for hjælp. Det svarer til at feje et problem ind under gulvtæppet og derefter tape det fast med gaffa. Ude af syne – ude af rækkevidde.

Og endnu bedre er det at høre Jacob Mchangama henvise til New Zealand. Jep – han er tæt på at blive mit idol 🙂

Hvor skal vores sygehuse være?

21 02 2010

Sygehuse i Region SjællandUnder valgkampen skrev jeg at DRV nok pegede på Køge som placering for et hovedsygehus, men at jeg gerne ville se den nye undersøgelse inden jeg lagde mig 100 % fast.

Nu er undersøgelsen her og jeg synes umiddelbart ud fra præsentationsmaterialet på regionens hjemmeside (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/de-4-scenarier/Sider/Scenarier%20-%20overblik.aspx + de fire scenarier), at det er tydeligt at den bedste placering er scenarie 2: 

  • Hovedsygehus i Køge
  • Akutsygehuse i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Men dykker man lidt ned i materialet så er der faktisk også noget der taler for en placering i Ringsted. Placeringen i Køge er god, hvis man alene kigger på tilgængeligheden. 73 % af regionens borgere vil have adgang til et akutsygehus inden for 30 minutter og 95 % inden for 45 minutter.

Og det er klart at hurtig hjælp er livsvigtig. Man skal bare huske at det der er livsvigtigt det er vores beredskab. Når man har fået den livreddende hjælp, så er et af de vigtigste parametre kvalitet. Desværre et parameter, der ikke er fremhævet på regionens hjemmeside.

Et hovedsygehus i Ringsted vil betyde højere patientgrundlag for både Ringsted og Roskilde end i de tre andre scenarier, der er opstillet. Det vil afspejles i kvaliteten.

I rapporten står:

”Ønsket om fortsat at tilbyde behandling af høj faglig kvalitet i regionens eget sygehusvæsen gør det nødvendigt at have sygehuse af en vis størrelse, fordi der på større sygehuse dagligt vil være en højere »patient-frekvens«. Et stort patientunderlag giver personalet mulighed for at få den nødvendige rutine og erfaring i behandling af alle former for sygdomme. Samtidig gør et højt patientvolumen det muligt at have speciallæger i alle de store lægefaglige specialer i vagt hele døgnet. Det giver en højere kvalitet i behandlingen af patienter på alle tider af døgnet og udnytter det beredskab, som er nødvendigt hele døgnet rundt, bedst muligt. Samling af specialer og patienter medvirker til at skabe et fagligt samspil mellem de forskellige lægefaglige specialer, og det skaber et bedre, bredere og mere sammenhængende behandlingstilbud til patienterne. Der skabes endvidere et fagligt attraktivt miljø for det sundhedsfaglige personale. Det vil alt andet lige medvirke til en bedre rekruttering at sundhedsfagligt personale til regionens sygehuse. Nærhed er vigtigt, men må ikke vægtes højere end kvalitet. Ved valget mellem de to målsætninger må behandling af høj kvalitet derfor vægtes højere end nærhed til sygehuset”. (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/Documents/Endelig%20version%20Sygehusplan%202010_Layout5.pdf s. 4-5).

Lidt ærgerligt at regionen ikke i deres præsentation af de fire scenarier lægger vægt på kvaliteten, men kun nærheden, når der nu står at høj kvalitet bør vægtes højere end nærhed til sygehuset.

Men jeg er ikke klar til bare at pege på Ringsted, for jeg mangler viden om hvor meget kvalitetsforskel et øget patientunderlag på 80.000 (forskellen mellem Køge og Ringsted) egentlig kan afstedkomme. Vil der være store forskelle i kvaliteten afhængig af om hovedsygehuset har et patientgrundlag på 281.000 eller 361.000?

Jeg håber at Regionsrådet har is nok i maven til lige at få dette undersøgt (det behøver ikke være en ny stor undersøgelse, der må sidde en ekspert eller to et sted med denne viden eller der må være erfaringer fra andre steder man kan trække på) inden de lægger sig fast på en beslutning.

Så uden at kunne underbygge min mavefornemmelse for om patientgrundlaget kan løfte kvaliteten så meget at tilgængelighedsfaktoren bliver mindre væsentlig, så peger jeg på Køge. Men jeg håber meget at kunne gøre det på et bedre grundlag.

Følg debatten på:

Hjertestartere og kandidater med hjertet på rette sted

13 11 2009

vordingborgSå blev det dagen hvor mine to tilgængelige paneldebatter skulle holdes. Jeg har fået rigtig meget ros for initiativet og ved at mange handicaporganisationer har været søde at sprede budskabet til medlemmerne – enten via e-mail eller hjemmeside. Derudover har DR-P4, handicapportalen og Dagbladet også omtalt arrangementerne. Desværre var der ikke mange, der dukkede op til debatterne. Men det betød ikke at der ikke blev debatteret! Vi var skam både rundt om tilgængelighed for handicappede som det oplagte emne, men også uddannelse, infrastruktur, sygehusplacering og offentlig kontra privat blev debatteret indgående.

I hvert tilfælde skal der lyde en meget stor tak til de fremmødte, både paneldeltagere og tilhører. Og så vil jeg lige tilføje at jeg synes det er nogle ret fantastiske mennesker der stiller op – alle brænder for sagen og jeg synes det er ærgerligt at pressen ikke havde lyst til at dække møderne, for så havde de mødt engagerede kandidater, der virkelig ønsker at gøre en regional forskel 🙂

Anne Marie Geisler Andersen skal også have en rigtig stor tak for at tage en dag ud af kalenderen for at være indleder og ordstyrer. Hun er virkelig en ildsjæl og vi kan bestemt være stolte af at hun repræsentere DRV på tinge.

I dag havde jeg også et læserbrev i avisen – det handler om at jeg vil arbejde for flere offentlig tilgængelige hjertestartere i Region Sjælland – læs det her. I den forbindelse vil jeg desuden opfordre jer til at kigge på denne hjemmeside, hvor man kan se hvordan man bruger en hjertestarter.

Nu vil jeg tage ud og gøre nattelivet i Kalundborg lidt sikre – kom og få et kondom og en snak 😉

Dagens super fede nyhed

12 11 2009

Jeg har lige fået en e-mail fra Morten Østergaard, hvor han skriver at folketingsgruppen har vedtaget to ændringsforslag til Regeringens finanslov.

Det ene går ud på at reducere taksterne til privathospitalerne med et beløb svaende til 200 mio. kroner.

Og den anden går ud på at prioritere 100 mio. kroner yderligere til regional bustrafik – det giver 20 mio. ekstra til Region Sjælland.

Især pengene til den regionale bustrafik gør at vi vil få bedre mulighed for at kigge på f.eks. rute 28 og 800 igen.

Jeg vil i hvert tilfælde arbejde på at vi kigger med nye øjne på den regionale busplan, hvor jeg også synes der mangler noget (tele)natbus.

Det var altså en e-mail der lunede 🙂

Så er det i morgen – tilgængelige paneldebatter

12 11 2009

Billede af labyrint med kørestols-/handicap-symbolOBS: DER ER TEGNSPROGSTOLK TIL DEBATTEN I ROSKILDE! Og materialer på punktskrift og i forstørret skrift på begge møder.

Det er ikke altid lige nemt at følge med i en valgkamp som handicappet – Hvis man er blind kan man ikke læse de mange pjecer der bliver delt ud, hvis man er døv er der ikke meget grund til at gå til paneldebatter og er man i kørestol er der desværre mange steder der er utilgængelige.

Derfor har jeg besluttet at arrangere to tilgængelige paneldebatter (se nærmere info nedenfor).

Debatterne indledes af den radikale MF’er Anne Marie Geisler Andersen og paneldeltagerne er kandidater til Regionsråd Sjælland.

Møderne er åbne for alle og emnet er regionalpolitik.

Jeg håber, at I vil være med til at sprede budskabet om de to debatter og I er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage.

Ønsker I yderligere informationer eller andet er I meget velkomne til at kontakte mig

Mange hilsner

Linda Kristiansen
Radikal kandidat til Regionsråd Sjælland
31 14 33 77
x@lindakristiansen.dk
www.lindakristiansen.dk  

Et tilgængeligt regionsvalg

– Nu skal vi ikke kun snakke om, men med handicappede!

For kort tid siden blev FN’s handicapkonvention ratificeret her i Danmark. Det var et stort og betydningsfuldt skridt for handicappedes rettigheder

D. 17. november skal vi alle til stemmeurnerne – og her er det vigtigt, at alle har haft mulighed for at sætte sig ind i, hvad vi stemmer om. Også som handicappet.

Derfor vil vi gerne invitere til tilgængelig paneldebat d. 13. november:

Kl. 11.00
Kildegården, lokale 454
Helligkorsvej 5
4000 Roskilde

A: Kirsten Rask
B: Linda Kristiansen
C: Brigitte Klintskov Jerkel
F: Tina Boel
I: Torben Bækkel Kjær
K: Lis K. Dam
V: Jens Stenbæk

Og

Kl. 15.30
Medborgerhuset
Skovvej 2
4760 Vordingborg 

A: Kirsten Rask
B: Linda Kristiansen
C: Ellen Manelius Knudsen
F: Gyda Calundann
I: Torben Bækkel Kjær
K: Jacob Thyssen
V: Kirsten-Marie Devantier

Mødet vil blive indledt af Det Radikale Venstres medlem af Folketinget Anne Marie Geisler Andersen. Herefter vil der være almindelig paneldebat med kandidater fra de forskellige partier til Regionsråd Sjælland.

Mødet er åbent for alle interesserede – både med og uden handicap. Og emnet er ikke handicap-politik, men regionspolitik.

Af hensyn til tolkebestilling mm. vil det være nødvendigt at give besked senest fredag d. 6. november klokken 12.00, hvis der er særlige behov. Det gøres ved at sende en e-mail til x@lindakristiansen.dk, med hvilken type tolk eller hvilket hjælpemiddel man har behov for, samt hvilket et af møderne man deltager i.

Der vil på mødet være materiale fra de forskellige partier på punktskrift til blinde og stor skrift til svagsynede.

 

FN’s Handicapkonvention – Artikel 21

Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap kan udøve deres ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter eget valg som defineret i konventionens artikel 2, herunder ved:

a)     at information til den brede offentlighed gives til personer med handicap i tilgængelige formater og ved hjælp af teknologi, der er passende for forskellige typer af handicap, inden for en rimelig tid og uden yderligere omkostninger

b)    at acceptere og gøre det lettere for personer med handicap at bruge tegnsprog, punktskrift, forstørrende og alternativ kommunikation og alle andre tilgængelige kommunikationsmidler, -måder og -formater efter eget valg i samspillet med det offentlige,

c)    at opfordre private udbydere af tjenesteydelser til den brede offentlighed, herunder via internettet, til at levere information og ydelser i formater, der er tilgængelige og anvendelige for personer med handicap,

d)   at tilskynde massemedierne, herunder udbydere af information via internettet, til at gøre deres ydelser tilgængelige for personer med handicap,

e)   At anerkende og fremme anvendelsen af tegnsprog.

Klar tale eller “palp. hernie”

8 11 2009

”…..mistænker stop ved det palp. hernie, men kan dog ikke udelukke, at livstilstanden skyldes adhærencer andetsteds” (citat fra overlæge ved Aalborg sygehus)

Kommunikation kan være svært. Men det må ikke blive uforståeligt. Specielt i situationen som patient eller pårørende er det vigtigt at budskaberne er klare og tydelige – og derfor er jeg rigtig glad for at Region Sjælland sætter fokus på patientkommunikation – ja faktisk laver et kodeks for god patientkommunikation, som den første region i Danmark

Dette kodeks er målrettet sundhedspersonalet i Region Sjælland, men jeg synes det er så god en idé og så vigtigt et område at jeg gerne vil se om ikke kodekset kan justeres så det også kan bruges på det sociale område.