Hvor skal vores sygehuse være?

21 02 2010

Sygehuse i Region SjællandUnder valgkampen skrev jeg at DRV nok pegede på Køge som placering for et hovedsygehus, men at jeg gerne ville se den nye undersøgelse inden jeg lagde mig 100 % fast.

Nu er undersøgelsen her og jeg synes umiddelbart ud fra præsentationsmaterialet på regionens hjemmeside (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/de-4-scenarier/Sider/Scenarier%20-%20overblik.aspx + de fire scenarier), at det er tydeligt at den bedste placering er scenarie 2: 

  • Hovedsygehus i Køge
  • Akutsygehuse i Slagelse, Holbæk og Nykøbing F.

Men dykker man lidt ned i materialet så er der faktisk også noget der taler for en placering i Ringsted. Placeringen i Køge er god, hvis man alene kigger på tilgængeligheden. 73 % af regionens borgere vil have adgang til et akutsygehus inden for 30 minutter og 95 % inden for 45 minutter.

Og det er klart at hurtig hjælp er livsvigtig. Man skal bare huske at det der er livsvigtigt det er vores beredskab. Når man har fået den livreddende hjælp, så er et af de vigtigste parametre kvalitet. Desværre et parameter, der ikke er fremhævet på regionens hjemmeside.

Et hovedsygehus i Ringsted vil betyde højere patientgrundlag for både Ringsted og Roskilde end i de tre andre scenarier, der er opstillet. Det vil afspejles i kvaliteten.

I rapporten står:

”Ønsket om fortsat at tilbyde behandling af høj faglig kvalitet i regionens eget sygehusvæsen gør det nødvendigt at have sygehuse af en vis størrelse, fordi der på større sygehuse dagligt vil være en højere »patient-frekvens«. Et stort patientunderlag giver personalet mulighed for at få den nødvendige rutine og erfaring i behandling af alle former for sygdomme. Samtidig gør et højt patientvolumen det muligt at have speciallæger i alle de store lægefaglige specialer i vagt hele døgnet. Det giver en højere kvalitet i behandlingen af patienter på alle tider af døgnet og udnytter det beredskab, som er nødvendigt hele døgnet rundt, bedst muligt. Samling af specialer og patienter medvirker til at skabe et fagligt samspil mellem de forskellige lægefaglige specialer, og det skaber et bedre, bredere og mere sammenhængende behandlingstilbud til patienterne. Der skabes endvidere et fagligt attraktivt miljø for det sundhedsfaglige personale. Det vil alt andet lige medvirke til en bedre rekruttering at sundhedsfagligt personale til regionens sygehuse. Nærhed er vigtigt, men må ikke vægtes højere end kvalitet. Ved valget mellem de to målsætninger må behandling af høj kvalitet derfor vægtes højere end nærhed til sygehuset”. (http://regionsjaelland.dk/regionens-opgaver/sygehuse/sygehusplan2010/Documents/Endelig%20version%20Sygehusplan%202010_Layout5.pdf s. 4-5).

Lidt ærgerligt at regionen ikke i deres præsentation af de fire scenarier lægger vægt på kvaliteten, men kun nærheden, når der nu står at høj kvalitet bør vægtes højere end nærhed til sygehuset.

Men jeg er ikke klar til bare at pege på Ringsted, for jeg mangler viden om hvor meget kvalitetsforskel et øget patientunderlag på 80.000 (forskellen mellem Køge og Ringsted) egentlig kan afstedkomme. Vil der være store forskelle i kvaliteten afhængig af om hovedsygehuset har et patientgrundlag på 281.000 eller 361.000?

Jeg håber at Regionsrådet har is nok i maven til lige at få dette undersøgt (det behøver ikke være en ny stor undersøgelse, der må sidde en ekspert eller to et sted med denne viden eller der må være erfaringer fra andre steder man kan trække på) inden de lægger sig fast på en beslutning.

Så uden at kunne underbygge min mavefornemmelse for om patientgrundlaget kan løfte kvaliteten så meget at tilgængelighedsfaktoren bliver mindre væsentlig, så peger jeg på Køge. Men jeg håber meget at kunne gøre det på et bedre grundlag.

Følg debatten på:

Reklamer
Mine kommentarer til dagens hovedbestyrelsesmøde

21 11 2009

Så er 1. hovedbestyrelsesmøde efter valget overstået. Et møde der samtidig var 2. møde med ny formand. En formand, der tilsyneladende ikke har en politisk holdning. I hvert tilfælde ikke en han deler med sine medlemmer. Nu har der selvfølgelig kun været de to møder, så der er stadig tid til udvikling, hvilket jeg bestemt håber at komme til at se, for ellers tror jeg vi skal se frem til afvikling. Men Klaus skal have ros for, at selvom han ikke selv er godt til at tage et initiativ, så kan han godt reagere på andres. Så hermed en opfordring til en politisk reaktion 😉

En stor del af debatten i dag handlede selvfølgelig om valget. Og jeg tror det vigtigste var at alle fik lidt luft for egne synspunkter og holdninger til resultatet. Nu håber jeg så at der også bliver plads til en mere struktureret evaluering, som måske kan bruges mere fremadrettet. Derfor vil jeg håber at alle der har en kommentar til hvad der har været godt, hvad der har været skidt, hvad der kan være anderledes, hvad der ikke kan være anderledes osv. skriver det ned og sender ind til sekretariatet (som jeg så håber vil samle det sammen og sende retur samlet).

Min egen kommentar i dag var at jeg synes vi har kørt en fin valgkamp, men i Region Sjælland har det ikke haft nogen betydning, da folk stemmer lokalt på trods af eller netop på grund af at det er et regionsvalg. Samtidig tvivler jeg på det flytter mange stemmer at vores MF’ere er med ude, men det batter altså på den mentale konto, så derfor en tak til dem der har gået aktivt ind i valgkampen. Især synes jeg Anne Marie har gjort det smukt ved netop at deltage i valgkampen med emner der havde relevans for valget – det fortjener stor ros.

Der blev snakket en del om KBH’s konstituering – min kommentar hertil er at jeg ikke ønsker at være med i et parti, der arbejder på at udelukke andre. Jeg har intet grundlag for at udtale mig for eller imod konstitueringen, da jeg ikke har været med i lokalet. Men at vi skal profilere os på at lægge afstand til bestemte partier/personer ønsker jeg ikke. Lad os i stedet profilere os på vores politik og være det parti der lægger vægt på det brede samarbejde, der hvor det er muligt.

Sagen i midtjylland skabte en smule debat om hvorvidt vi skal kunne eksludere medlemmer. Politisk arbejder vi for øget kommunalt selvstyre – lad os starte med at være det gode eksempel internt. Kammeratlige samtaler osv. er ok, men ekskludering er lidt for topstyre-agtigt for min smag.

Plakater var selvfølgelig også et emne. Og det er da et problem at vi ikke har et ensartet udtryk. Men så længe at der ikke er noget bedre for centralt hold, så nej tak (og det er jo ikke ligefrem nyt at vi kandidater ikke er glade for den). Derudover så håber jeg at selvom der kommer et bedre bud fra centralt hold, at vi stadig kan have lov at lave vores egne. Men hvis en plakat er designet godt er jeg også sikker på at flere vil bruge den. Så til sekretariat og Margrethe – lad være at beklag jer over vores egenrådighed – lav istedet noget bedre (og husk medlemsinddragelsen). Jeg vil langt hellere rose alle de fantastisk kreative idéer. Hvor er det dejligt med medlemmer der kan tage et initiativ 😉

Et andet punkt på dagsordenen var drøftelse af road pricing-udspil. Formanden for miljøudvalget fremlagde sekretariatets udspil – selvom de jo egentlig ikke har været en (særlig stor) del af processen bag. Det kan undre en smule, men tror det var meget korrekt set af dem, der bad Tyge om at han fremlagde det, da det kan virke som en baglands-blåstempling.

Udspillet lyder at alle og enhver skal betale en krone ekstra pr. kørt kilometer. For ikke at lave total slagside, vil der så blive et lidt forhøjet kørselsfradrag til dem der bor i udkanterne eller dem som kører ekstra langt. Jeg synes ikke det er et godt forslag. Jeg synes, at vi burde kigge på lastbilerne, fokusere mere på offentlig transport og evt. en omlægning (ikke en afskaffelse) af befordringsfradraget (det foreslog jeg også på det møde der blev holdt inde på Christiansborg, men jeg kan ikke rigtig se, at nogle af de forslag der blev fremført derinde er tænkt med). Jeg har også foreslået at vi venter til der er en bedre teknologisk løsning! Men der er åbenbart vigtigere at komme ud med noget (og endnu vigtigere at komme ud med det inden regeringen) end at komme ud med noget der er fornuftigt 😦

Det sidste jeg her vil kommentere er manglen på medlemsinddragelse. Jeg har igen og igen og igen anmodet om at vi offentliggør hovedbestyrelsens mødedatoer, dagsordner og referater til medlemmerne. Ja, vi har faktisk fået det vedtaget i hovedbestyrelsen. Hvis de bliver offentligjort internt, så er det i hvert tilfælde ikke annonceret hvor og så kan medlemmerne jo ikke vide at de har mulighed for at følge vores arbejde. Jeg har slet ikke ord for hvor kritisabelt jeg synes det er. Sker der ikke snart noget synes jeg måske man burde begynde at placere et ansvar. Nu har det trukket ud i over et år – hvor længe vil vi acceptere at hovedbestyrelsesbeslutninger (og involvering af vores medlemmer) bare syltes?

På falderebet vil jeg lige komme med dagens gode nyhed – endelig bliver hovedbestyrelsen taget seriøst nok til at vi får et weekendmøde. Det har vi brug for.

Den sved! Men jeg flytter sgu ikke…

19 11 2009

Så kom resultatet og det var nedslående. Stemmerne fordeler sig fuldstændig som sidste gang – ud fra kommunenavnene. Og der er Kalundborg bare ikke et særligt godt sted at bo. Nu er jeg super glad for at bo her, så jeg flytter ikke, men må så også konstatere at det ikke kan betale sig at stille op til regionsrådsvalg. For ud fra tallene er et regionsrådsvalg desværre et lokalvalg.

Til alle de mange der har støttet mig og stemt på mig vil jeg gerne sige tusind tusind tak – det har været en fantastisk valgkamp. På den front mener jeg ikke selv jeg kunne have gjort det anderledes.

Og så er jeg bare rigtig glad for at det blev vores spidskandidat, der fik mandatet. Hjertelig tilykke til Knud, som jeg ved vil gøre det godt. Han skal også have stor ros for tacklingen af konstitueringsaftenen. Det var super spændende at være med og se ham i aktion 🙂

Mystik politisk organ

17 11 2009

Mystisk størrelseNu hvor valgkampen er slut, så fik jeg lige lidt tid til at surfe rundt på nogle af de blogge jeg synes plejer at være interessant læsning. Det var det også denne gang 🙂

Her deler jeg lige “en anmeldelse” af mig som kan findes på denne blog (som jeg i øvrigt kan anbefale):

“Vil man stemme på en, som har en chance for at komme i regionsrådet skal man stemme på Linda Kristiansen nr 2 på den radikale liste. Hun har lagt en energi i den valgkamp som næsten gør en angst. Kan man være en god kandidat, når man så inderligt øsker at komme til at sidde i en så mystik politisk organ som regionsrådet. Men genereelt blander hun, det liberale og sociale pænt.”

En fed valgkamp

16 11 2009

TakSå har jeg haft min sidste paneldebat, alt valgmateriale er delt ud og tilbage er der faktisk bare at få pillet plakaterne ned og afvente resultatet.

Jeg synes det har været en rigtig god valgkamp og håber at jeg har kunnet medvirke til at vi bibeholder 2 mandater. Der har i hvert tilfælde været fuld knald på og det havde ikke kunnet lade sig gøre uden hjælp fra søde hjælpere og gode kommuneforeninger. Samtidig er jeg stolt over alle de fantastiske kandidater vi har til både kommunalvalg og regionsrådsvalg. Kampen har været super i hele landet og med det udbud burde alle stemme radikalt.

Har I nogle spørgsmål her på falderebet, så er I velkomne til at ringe til mig på 31 14 33 77.

Jeg håber, at I vil bruge de sidste par timer på at fortælle venner, kærester, kollegaer og familie om vigtigheden af at stemme personligt.

I ønskes en rigtig god valgdag og tusind tak for al opbakningen – det har været super motiverende.

Rigtig mange hilsner

Linda

Chat: Hvad skal vi med regionerne

15 11 2009

Linda Kristiansen chatter om regionspolitik mellem 14 og 15.

  • Skal regionerne nedlægges?
  • Hvordan skal sygehusstrukturen være?
  • Hvordan sikre vi praktiserende læger til udkantsområderne?
  • Er infrastrukturen god nok?
  • Og hvordan med at få hævet uddannelsesniveauet?

Nysgerrig på mine visioner eller har du gode ideer til regionsarbejdet?

Chat med mig på radikale.net mellem 14 og 15.

Region Sjælland med nyt liv

14 11 2009

Linda Kristiansen brænder for det politiske arbejde – i 12 år har hun som en af de få unge været engageret i amts- og regionspolitik.

Nu stiller hun op som nummer to på den radikale liste til Regionsråd Sjælland fordi hun mener at der er brug for både fysiske og mentale hjertestartere. Der skal sættes gang i regionen, sikres liv – også i udkantsområderne.

”Regionerne er ofte udskældte og nu snakkes der igen meget om, at de skal nedlægges. Jeg er enig i at de ikke fungerer optimalt, men jeg synes at en nedlæggelse er den forkerte vej at gå. Vi skal i stedet kæmpe for øget regionalt selvstyre og blive langt bedre til at synliggøre arbejdet i regionerne” udtaler Linda Kristiansen og fortsætter ”Regionerne har mange opgaver. De driver en del sociale institutioner, er høringspart vedr. uddannelsernes placeringer, er ansvarlig for den tværregionale kollektive trafik og løfter en stor miljøopgave. Det er vigtige opgaver som jeg meget gerne vil være med til at tage ansvar for.”

Linda Kristiansen vil arbejde for at uddannelserne nytænkes. Den store opgave med at få flere unge til at tage en uddannelse handler i høj grad om at få uddannelserne ud til de studerende. Derfor vil hun gerne prioritere at etablere studiemiljøer, hvor man i højere grad gør brug af fjernundervisning.

”Og så skal vi selvfølgelig have attraktive arbejdspladser i regionen, så vi både kan fastholde og tiltrække medarbejder. Vi står over for en stor udfordring med mangel på læger og sygeplejersker. Vi skal sikre nogle gode faglige miljøer og derfor må efteruddannelse være et indsatsområde. Og så skal vi lade vores medarbejdere arbejde med det, de er ansat til. Lad sygeplejerskerne tage sig af patienterne, HK’ere af papirerne og rengøringsassistenter af rengøringen.” – siger Linda Kristiansen.

Samarbejde er noget af det, der står allerhøjest på Lindas dagsorden. Helt oplagt er samarbejdet med Knud Munksgaard. ”Jeg tror at Knud og jeg kan opnå en synergieffekt sammen. Vi har hver vores styrker og slår vi dem sammen, så er jeg sikker på, vi vil være et suverænt team for Regionen. Men nok så vigtigt er samarbejdet internt i regionsrådet. Vi kommer længst og med de bedste resultater, hvis vi alle er med til at tage ansvar.”