1. udkast til årets resolutioner

31 07 2009

radikale_venstre_landsmoede07_jpgJeg er kommet senere igang end sædvanligt med resolutionerne – men nu er første skitse lavet.

Vi en en del der arbejder med at få lavet et IT-politisk program (havde faktisk håbet at have fået lavet rigtig meget på det i ferien, men har bare glemt at jeg ikke rigtig holder ferie i år!) og herfra har jeg taget et par af forslagene ud til resolutioner. Det samme gør sig gældene inden for erhvervspolitik, hvor vi i udvalget arbejder med at få lavet en ny erhvervspolitik. Her har jeg også udvalgt enkelte forslag som jeg synes passer sig til landsmøderesolutioner.

Har du ændringsforslag, gode begrundelser eller vil du bare være stiller (kræver at man er medlem af Det Radikale Venstre), så skriv til mig på linda@ka-net.dk.

Resolutionsforslag – Retspolitik

Forslag 1: Forbyd sexkøb hos ofre for trafficking 

Det Radikale Venstre vil arbejde for at det bliver kriminelt at købe sex hos ofre for trafficking. 

Begrundelse:

Der er mange der ønsker et generelt forbud mod sexkøb, men erfaringer fra Sverige viser at et forbud ikke hjælper dem som har behov for hjælp. Tværtimod bliver de som har allermest brug for hjælp skåret over en kam med dem som frivilligt har valgt at arbejde som prostituerede. Det mudre billedet og gør det sværere for socialarbejdere at komme ud med det opsøgende sociale hjælpearbejde og politiet bruger deres ressourcer på at gå efter købere, hvor vi mener de bør bruges på at gå efter bagmænd. Lad os fokusere på at hjælpe de personer, der har behov for hjælp.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag   2: Giv opholdstilladelse til beviselige ofre for trafficking

Det Radikale Venstre vil arbejde for at beviselige ofre for trafficking kan få permanent opholdstilladelse i Danmark.

Begrundelse:

I Belgien har de god erfaring med en model hvor man:

  1. Ofrene for menneskehandel bliver fundet, de får information om deres rettigheder og tilbudt krisehjælp. Det er typisk politiet, som finder ofrene, og de belgiske politistyrker bliver jævnligt trænet til opgaven for at sikre, at ofrene bliver fundet. I tre specialiserede centre modtager ofrene både psykologisk støtte og hjælp samt medicinsk behandling.
  2. Offeret får 45 dage, hvor hun kan beslutte sig for, om hun vil samarbejde med myndighederne om at knalde sine bagmænd og bryde med det kriminelle miljø. Gør hun det udløser det en opholdstilladelse på tre måneder, hvor hun blandt andet bliver tilbudt en midlertidig arbejdstilladelse. Her bliver der arbejdet intenst på at få ofrets rigtige historie frem og dokumentere den, så præcist som muligt.
  3. Hvis offeret har afsløret sin bagmand og denne er blevet dømt samt en række andre forhold er på plads kan offeret få en permanent opholdstilladelse. I andre tilfælde kan offeret få forlænget sin opholdstilladelse et halvt år af gangen. Opholdstilladelse kan også gives, hvis anklageren har påvist, at der er tale om en person, der er blevet handlet, men at det ikke er muligt for offeret at identificere sig selv i Belgien.

I Danmark sender vi dem hjem efter 100 dage!

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

 

Resolutionsforslag – Skattepolitik

Forslag 1: Afskaf virksomheders skattefradrag for sundhedsforsikringer

Det Radikale Venstre ønsker at stoppe virksomhedernes mulighed for fradrag til sundhedsforsikringer.

Begrundelse:

Skattefordelen ved private sundhedsforsikringer skævvrider sundhedsvæsenet og bør fjernes. De, som har privat sundhedsforsikring, får nogle unfair fordele. Skatteyderne er med til at finansiere, at nogle få kommer foran i hospitalskøen på bekostning af resten af befolkningen.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

 

Resolutionsforslag – IT-Politik

Forslag 1: Kompatible Journalsystemer

Det Radikale Venstre vil arbejde for at sundhedssektor, skoler og andre offentlige myndigheder skal bruge systemer som er kompatible med hinanden så journaler og andet data er tilgængeligt uafhængigt af placering.

Begrundelse:

På trods af at størstedelen af offentlige myndigheder i dag arbejder med digitale journaler, så er man stadig nødt til at sende papirjournaler frem og tilbage, fordi systemerne ikke er kompatible. Det bør være et krav at alle journalsystemer til brug i det offentlige skal være kompatibelt. Det vil spare både tid, resourcer og være godt for miljøet.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag 2: p2p

Det Radikale Venstre vil arbejde for borgere kan agere lovligt ved eksempelvis køb af musik via p2p-tjenester.

Begrundelse:

Musikere skal have mulighed for frit at distribuere deres musik. Der skal åbnes for ændringer i lovgivningen, så ordninger, hvor borgere, som udnytter P2P teknologi til denne distribution, mod betaling kan agere på lovligt grundlag.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag 3: Elektronisk overvågning – retssikkerhed

Det Radikale Venstre vil arbejde for at elektroniske spor maksimalt må gemmes i fem år. Ingen må få adgang til materialet med mindre de har en dommerkendelse. 

Begrundelse:

Vi erkender at der kan være behov for at kunne gå tilbage i folks færden og kommunikation, men kræver at det sker med retslig sikkerhed. F.eks. mener vi alle elektroniske spor maksimalt må gemmes i fem år. Ingen må få adgang til materialet med mindre de har en dommerkendelse.  Samtidig bør der fastsættes en grænse for, hvor længe et sådant indgreb kan hemmeligholdes; den overvågede skal indenfor f.eks. 5 år have besked om overvågningen og hvilken myndighed der stod bag den.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag 4: Open Source

Det Radikale Venstre vil arbejde for at staten medvirker aktivt med at styrke og tilføje til open source kode.

Begrundelse:

Det er positivt at det offentlige i højere grad bruger open Source, men for at holde udviklingen i gang bør Staten også aktivt medvirke til udviklingen heraf.

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

 

Resolutionsforslag – Erhvervspolitik

Forslag 1: ATP

Det Radikale Venstre vil arbejde for at alle de nuværende ATP-administrerede opkrævninger ophører, og de forskellige projekter finansieres i stedet af selskabskatten.

Begrundelse:

[Helge er du på her?]

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag 2: Feriekonto

Det Radiakle Venstre vil nedlægge Feriekonto.

Begrundelse:

Lønmodtager har selv ansvaret for at lægge til side til sin ferie og bør få udbetalt sin fulkde løn inkl. feriepenge. [Helge er du på her?]

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Forslag 3: Selskabsbeskatning

Det Radikale Venstre vil arbejde for at alle virksomheder i selskabsform fritages for beskatning med

kr. 500.000 første år

kr. 400.000 andet år

kr. 300.000 tredje år

kr. 200.000 fjerde år

kr. 100.000 femte år og fremefter.

Begrundelse:

Beløbende skal dels ses som en måde at genere kapital i nystartede virksomheder, dels som motivation til at nystartede virksomheder holder fokus på indtjeningen fra dag ét og dels ses som en honorering for det administrative arbejde, som rent praktisk er mest hensigtsmæssigt bliver udført i virksomheden (f.eks. indeholdelse af A-skat og moms).

Stillere:

Linda Kristiansen, Jerslev –

Reklamer

Handlinger

Information

One response

1 08 2009
Rune Heiberg Hansen

Hej Linda
Super arbejde. Jeg er gerne medstiller til forslagene om trafficking, IT samt erhvervspolitik.
Kh
Rune
%d bloggers like this: