Det er så vigtigt for mig, at dem, som kommer hertil, føler sig som en del af fællesskabet

28 07 2008

Titlen på dette indlæg er et citat fra dagens Information som jeg var ved at få galt i halsen ude i hængekøjen. Her interviewes Birthe Rønn Hornbech om sit forhold til Grundtvigs ”Danmarks trøst – Langt højere bjerge”. Og smukt lægger hun meget vægt på sætningen ”Til et folk de alle høre, som sig regne selv dertil” og knytter hertil ”det er en konstatering, men kunne også være et løfte til dem der kommer. ’Til vores folk I alle høre – hvis I regner jer selv dertil’.”.

Inden denne dejlige artikel læste jeg en anden artikel i samme avis, hvor hun godt nok konstatere at man ikke kan fifle med EU-retten, men lige tilføjer ”Men jeg har jo også en forpligtigelse over for Folketinget og udlændingeloven.”. Og ja, jeg er så ganske enig – hun har en forpligtigelse. Hun burde have oplyst Folketinget (og alle andre!) om at EU-retten her står over udlændingeloven.

 

Nok om Birthe Rønn Hornbech og nu til selve ”problemet”. Det ser ikke ud til at det er et hul i loven som DF gerne vil gøre det til, men at det bare er sådan at EU her står over DK – og skal det ændres kræver det ændringer på EU-plan. Og da vi har et retsforbehold står vi her uden for indflydelse, og selvom vi havde indflydelse på dette område så tror jeg ikke vi kunne overbevise andre om at en af grundpillerne for EU – den fri bevægelighed – skal fjernes/modereres/ændres for lille DK eller hvad man kunne finde på. Så hvad mon der nu sker. Kommer der nu en ny anti-EU bølge, fordi det indskrænker vores suveræne ret til at være ene og alene og lader folk høre til dem som de regner sig til – for lige at trække en parallel til Grundtvig og Rønn Hornbech? Eller kommer vi nu endelig af med et forbehold, fordi man kan se at det ikke er så smart at sidde uden for?

 

I hvert tilfælde bliver det spændende at se om Regeringen kan klare sig lige så elegant ud af denne sag som den klarede sig ud af børns opholdstider i asylcentrene – en sag og et løfte, der pludselig forsvandt…

Reklamer

Handlinger

Information

2 responses

28 07 2008
Martin Bork

Paradokset i en nøddeskal – rigtig godt ridset op 🙂

1 08 2008
hedage

Der er også det paradoks, at vi skræmmer folk væk, som vi her og nu og i al overskuelig fremtid har hårdt brug for.

Med hensyn til medierne: de er mindre og mindre til nytte og mere og mere til gene: skaber sensation, utryghed og forvirring, for at “sælge deres stof”, og sylter emner, lige så snart de ikke længere sælger varen.
%d bloggers like this: