Hvad består tillidsreformen af?

12 02 2008

Oprettet af Linda 2007-03-12 08:09
Vi i det radikale venstre har

• tillid til, at kommunalbestyrelsen kan opstille de rigtige rammer for institutionernes arbejde
• tillid til at medarbejdernes faglighed og kompetencer gør regler og bureaukratiske rutiner overflødige
• tillid til at borgerne kan formulere de krav og ønsker de har til institutionernes arbejde

Vi ønsker en reform, fordi at alt tyder på, at alt for mange ressourcer bruges på nyttesløst bureaukrati og en alt for ringe udnyttelse af velfærdsressourcerne:

I Det Radikale Venstre er vi overbeviste om, at den offentlige sektors udfordringer ikke blot handler om flere penge. Det rigtige er en langt bedre udnyttelse af medarbejdere og borgeres ressourcer gennem et opgør med centralisme og regeltyranni, stive organisationsformer og formelle hierarkier.

Tillidsreformen bygger foreløbigt på tre grundlove (årsagen til mit ”foreløbigt” skyldes at reformen er en proces, hvor vi har tillid til at du også vil deltage med kommentarer, idéer mm.):

1. Institutioner
Den første grundlov skal stille krav til institutionerne, og den skal give beskyttelse mod indblanding. Det er ”politikerfrie zoner”. Medarbejderne og ledelsen får større frihed og selvstændighed til at løse opgaven og udvikle institutionen. Medarbejderne skal sikres en proces, hvor de medvirker, når der politisk ønskes ændringer af opgaven Det er fx en hån mod skolens arbejde, at der bliver ændret i fx biologiprøven med virkning for prøven i det samme skoleår. Det skal ikke være muligt at trække detaljeret regelsæt og kontroller ned over hovederne på ledelse og medarbejdere. De skal selv have mulighederne for at løse de opgaver, loven pålægger dem.

2. Faglighed

Den anden grundlov stiller krav til medarbejdernes uddannelse. Fagligheden er en forudsætning for at løse opgaven forsvarligt. Kommunerne får ansvaret for at sikre, at medarbejdere og ledelse har de relevante uddannelser. Fagligheden og kravet om uddannelse skal også bidrage til medarbejdernes status og stolthed over deres arbejde. Det skal bidrage til, at det bliver attraktivt at være medarbejder i de kommunale institutioner. Og de kan bidrage til at øge den faglige debat.

3. Ledelse

Den tredje grundlov er om ledelsesopgaven og – ansvaret. Den skal beskrive ledelsens ansvar og forpligtelser i forhold til opgaven. Politikerne beslutter budgettet og servicemål og krav. Ledelsen har ansvaret for at institutionen løser opgaven inden for de rammer. Det er ledelsens ansvar, at der er en fælles opfattelse af kriterierne for kvalitet i institutionen. Der skal være en synlig og faglig ledelse i det daglige team, hvor der netop er brug for refleksion over det udførte arbejde og ord på dilemmaer og afvejninger. Der skal fokus på den gode og faglige ledelse i den offentlige sektor og på den positive udvikling af arbejdspladsen og dermed af institutionen, når den enkelte institution får større frihed. Derfor skal der være tid til den egentlige ledelse i det daglige arbejde i institutionen.

Reklamer

Handlinger

Information
%d bloggers like this: